Поля Тевекелева

Споделя мисли за “началото на края“, дали ни плаши или е предизвикателство? “Не, мотивира ме да се радвам, да оценя близостта на близките ми, наслаждавам се на тази близост, помага ми да преследвам цели, да предам знания на внуците“.

Дава примери как различните изкуства използват различни изразни средства, методи и прийоми на пресъздаване на човешката крайност, които въздействат по различен начин.

Говори за силата на страданието – как то ни носи познание и себепознание.