Εκπαίδευση για το θάνατο  – Μάθηση για τη ζωή

Περιγραφή προγράμματος

Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση για το θάνατο» (DED) αποσκοπεί να συνδράμει στην ενθάρρυνση των ανθρώπων στην ευρωπαϊκή κοινότητα στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν συνειδητά την περατότητα της ύπαρξής τους λύνοντας τη σιωπή και μιλώντας ανοιχτά για το θέμα αυτό.

Το «DED» είναι ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων σε δεξιότητες ζωής ως προς τη διαχείριση του θανάτου και του πένθους.

Ο θάνατος αποτελεί το μελλοντικό ζήτημα μιας γηράσκουσας κοινωνίας. Η αντιμετώπιση της παροδικότητας, του θανάτου, της απώλειας και του πένθους των αγαπημένων προσώπων είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα κάθε ανθρώπινης ζωής.

Κάθε 17 δευτερόλεπτα ένα άτομο στην Ευρώπη πέθαινε από COVID το 2020, σήμερα αμέτρητοι άνθρωποι πεθαίνουν και στην Ουκρανία και προς το παρόν δεν διαφαίνεται το τέλος του πολέμου.

Ο θάνατος είναι ένα γεγονός που κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει και ο φόβος του θανάτου είναι ένα καθολικό, πανανθρώπινο συναίσθημα.

Στην κοινωνία μας, ωστόσο, αποτελεί θέμα ταμπού για το οποίο ακόμη και οι θρησκευόμενοι/ες δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι/ες και έτοιμοι/ες να διαχειριστούν, λέει η Iva Mechkunova, η οποία διοργάνωσε το πρώτο Death Cafe στη Σόφια. Πολλοί άνθρωποι συγκλονίζονται συναισθηματικά επειδή έρχονται αντιμέτωποι/ες και με τη δική τους παροδικότητα. Αυτό τους κάνει να αισθάνονται ευάλωτοι/ες και να  αποζητούν παρηγοριά.

Ενώ υπάρχουν γλωσσικοί κώδικες και κώδικες συμπεριφοράς για σημαντικά ζητήματα της ζωής, στο δυτικό πολιτισμικό χώρο επικρατεί συχνά σιγή απέναντι στον θάνατο. Πώς γίνεται να αρχίσουμε να μιλάμε για κάτι που διακατέχει την κοινωνία με φόβο, αβεβαιότητα, πόνο και απώλεια;

Για το λόγο αυτό το Πανεπιστήμιο του Ρέγκενσμπουργκ (Regensburg) έχει ξεκινήσει από το 2021 το δικό του πρόγραμμα σπουδών με θέμα τη ανθρώπινη θνησιμότητα. Αυτή η πρωτοβουλία υπογραμμίζει τον εφήμερο χαρακτήρα της ζωής και μας ενθαρρύνει να μάθουμε περισσότερα για το θάνατο μέσω της μάθησης με διακρατική συνεργασία και συζητώντας γι’ αυτό με ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς!

Χρειαζόμαστε χώρους στους οποίους να μπορούμε να θέτουμε ερωτήματα σχετικά με τελετουργίες, παραδόσεις και εμπειρίες που δεν θα περιορίζονται σε αγωνιώδεις ιδιωτικές συζητήσεις περί θεμάτων υγείας.

Με το πρόγραμμά μας«DED» ενεργοποιούμε αυτή τη διαδικασία, επειδή η διαχείριση και η βίωση αυτού στην Ευρώπη είναι διαφορετικές

Ακόμα, χρειαζόμαστε διακρατικά προγράμματα μάθησης με ανταλλαγές επαγγελματιών, προκειμένου για την αναζήτηση ενός θεραπευτικού τρόπου αντιμετώπισης του θανάτου και του σχετικού πένθους.

Η αντιπαράθεση με το πεπερασμένο της ύπαρξής μας επιτρέπει να παραλείψουμε το «μετέπειτα» και έτσι μας αφαιρεί την ψευδαίσθηση της ασφαλούς απόστασης. 

Το «DED» δημιουργεί μια συμπληρωματική εκπαιδευτική προσφορά που δεν υπάρχει ακόμη στην Ευρώπη στο σύνολό της. Αναμφισβήτητα προάγει τη δια βίου μάθηση στην Ευρώπη, καθώς είναι ευέλικτο στην προσαρμογή του σε άλλες χώρες της κοινότητας.

Σύντομη επισκόπηση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων κατά την περίοδο του προγράμματος:

  • Ιστοσελίδα με τα ακόλουθα αποτελέσματα
  • Εγχειρίδιο με διαφορετικές προσεγγίσεις από παραδείγματα καλής πρακτικής για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το δύσκολο προσωπικό θέμα
  • Εφαρμογή βιβλιοθήκης στην ιστοσελίδα
  • Διαδραστική καλλιτεχνική έκθεση «Τέλος συζήτησης»

Εταίροι

Συντονιστής

Miteinander in Europa

Partner

Lernwerkstatt Europa

Βουλγαρία

www.lernwerkstatt-bg.eu

educommart

Ελλάδα

www.educommart.org

Sambucusforum vzw

Επικοινωνία

zorrwerner@icloud.com