Образоване относно смъртта – учене за живота

За проекта

Настоящият образователен проект със заглавие: „Death Education” (DED) има амбицията да помогне за преодоляване на безмълвието и да насърчи хората в европейската общност да се справят съзнателно с ограничеността на човешката същност / край на живота. „DED“ е специален проект, който обучава възрастни за прилагане на техните житейски умения. Защо специален?

Смъртта е бъдещият проблем на застаряващото общество. Справянето със собствената преходност, със смъртта и скръбта на близки е една от големите задачи на всеки човешки живот. Идеята за транснационална работа по темата възникна преди 2 години на среща в Гърция. По същото време колежка от Австрия загуби съпруга си, а друга колежка от Гърция загуби майка си. В много утешителни разговори бързо стана ясно колко обогатяващо е за всеки човек да се запознае с различни ритуали и традиции. Но тогава нямахме смелостта да напишем проектна заявка за това. Е, във времена на пандемия и война колективният траур е толкова присъстващ, че днес виждаме мисълта за това време като необходима.

 

Въпреки че има езикови и поведенчески кодове за централните житейски проблеми, в западната култура често властва мълчание пред лицето на смъртта. Как е възможно да говорим за нещо, което е обсебено от страх, несигурност, болка и загуба? 

За тази цел през 2021 г. Университетът в Регенсбург инициира собствен курс по темата „Умиране“. Това подчертава актуалността и дава смелост да научим повече за умирането и смъртта чрез транснационално обучение и да говорим за това с хора от различни култури!

Така че имаме нужда от пространства, в които можем да задаваме въпроси за ритуали, традиции и преживявания, които не се изчерпват само в изпълнени със страх лични разговори за това как си. Ние активираме този процес с нашия проект „DED“, тъй като манипулациите и опитът в Европа са различни. Имаме нужда от транснационално обучение в професионален обмен, в търсене на лечебен начин за справяне със собствената си смъртност и свързаната с нея скръб.

„DED“ представя допълнително предложение (оферта) за образоване, което все още не съществува в този вид в Европа. То може да се адаптира към други европейски страни и осигурява учене през целия живот. Най-важните резултати през периода на проекта са:

Резултат 1: Уеб сайт със следните резултати

Резултат 2: Ръководство с различни примери за добри практики за подход към тази лична, предизвикателна и освобождаваща тема.

Резултат 3: Внедряване на библиотека на уеб сайта

Резултат 4: Интерактивна художествена изложба

Партньори

Координатор

Miteinander in Europa

Парньори

Учебна Работилница Европа

educommart

Sambucusforum vzw

Контакти

zorrwerner@icloud.com