Verlichting over de dood – leren voor het leven

Over het project

Ons EU-Erasmusproject getiteld: “Death Education” , afgekort “DED”, heeft de ambitie om bij velen de stilte omtrent het levenseinde en de dood te helpen overwinnen en heel concreet om mensen in de Europese gemeenschap aan te moedigen meer bewust om te gaan met de beperkingen van de menselijke natuur concreet met het levenseinde en de eindigheid van elk menselijk leven.

“DED” is een speciaal project dat volwassenen wil helpen en wil trainen om ook hierin noodzakelijke levensvaardigheden te verwerven en te kunnen toepassen. Waarom is dit speciaal?

De dood is immers het toekomstige probleem van een vergrijzende samenleving. Omgaan met de eigen vergankelijkheid, met de dood en het verdriet van dierbaren is een van de grote taken in ieder mensenleven.

Het idee om over dit onderwerp een transnationaal project uit te werken ontstond twee jaar geleden tijdens een bijeenkomst in Griekenland. Een collega uit Oostenrijk had recent haar man verloren en een andere collega uit Griekenland haar moeder. In vele troostende gesprekken hierrond werd al snel duidelijk hoe verrijkend het voor iedereen was om kennis te verwerven omtrent de vele verschillende rituelen en tradities die met dood en sterven zijn verbonden. Maar toen kwamen we er nog niet toe om er een projectaanvraag voor uit te schrijven. Maar nu, in deze tijden van pandemie en oorlog was en is collectieve rouw zo aanwezig dat we het bewuster gaan denken aan en over levenseinde en dood als noodzakelijk zijn gaan zien.

Hoewel er taal- en gedragscodes zijn voor de centrale zaken van het leven, heerst er in de westerse cultuur vaak stilte in het aangezicht van de dood. Hoe wordt het dan mogelijk te praten over iets dat zo omgeven is door angst, onzekerheid, pijn en verlies?

Daarom heeft de universiteit van Regensburg in 2021 een eigen cursus over het thema “Sterven” geïnitieerd. Daarin wordt de relevantie van het thema benadrukt en dat geeft moed om via transnationaal leren meer te weten te komen over de dood en het sterven en om erover te kunnen praten met mensen uit verschillende culturen!

We hebben dus ruimte en gelegenheden nodig waarbinnen we vragen kunnen stellen over rituelen, tradities en ervaringen die niet alleen eindigen in angstige privé-gesprekken en over hoe het met je gaat. Wij activeren dit proces met ons project “DED” en zijn er ons van bewust dat binnen Europa de ervaringen erg verschillend kunnen zijn. We hebben behoefte aan transnationale training en professionele uitwisseling in onze zoektocht naar een helende manier om om te gaan met onze eigen sterfelijkheid en het verdriet dat daarmee gepaard gaat.

“DED” presenteert een aanvullend aanbod zeker ook dienstig voor het onderwijs zoals dat in Europa nog niet bestaat. Dit aanbod is flexibel en kan worden aangepast aan andere Europese landen en is ook gericht op levenslang leren.

De belangrijkste resultaten die tijdens de projectperiode werden bereikt betreffen:
Resultaat 1: Een uitgebreide website in vier talen.
Resultaat 2: Een gids met heel wat voorbeelden van goede praktijken voor de aanpak van dit persoonlijke, uitdagende en bevrijdende onderwerp.
Resultaat 3: Presentatie op de website van representatieve lectuur.
Resultaat 4: Een interactieve kunstexpo.

Partner

Coördinator

Miteinander in Europa

Partner

Lernwerkstatt Europa

educommart

Athens, Greece

www.educommart.org

Sambucusforum vzw

Contact

zorrwerner@icloud.com