Подкаст

Димитър Димитров

Разглежда смисъла на живота в три аспекта: биологичен, социален, философски. И каква е ролята на религията за осъзнаване на този смисъл. Разказва за обичаи и традиции на Православието, свързани с прощаване с близки хора преди края им и при погребение, които познава от...

Поля Тевекелева

Споделя мисли за “началото на края“, дали ни плаши или е предизвикателство? “Не, мотивира ме да се радвам, да оценя близостта на близките ми, наслаждавам се на тази близост, помага ми да преследвам цели, да предам знания на внуците“. Дава примери как различните...

Анелия Ковачева

Най-популярният в България стенопис „Колелото на живота“ се намира в Преображенския манастир, дело на Захарий Зограф. "Колелото на живота" изобразява живота в два кръга. Във външния кръг са материалните неща - кесията с парите и скиптърът на властта, към които човек...
Димитър Димитров

Димитър Димитров

Разглежда смисъла на живота в три аспекта: биологичен, социален, философски. И каква е ролята на религията за осъзнаване на този смисъл. Разказва за обичаи и традиции на Православието, свързани с прощаване с близки хора преди края им и при погребение, които познава от...

Поля Тевекелева

Поля Тевекелева

Споделя мисли за “началото на края“, дали ни плаши или е предизвикателство? “Не, мотивира ме да се радвам, да оценя близостта на близките ми, наслаждавам се на тази близост, помага ми да преследвам цели, да предам знания на внуците“. Дава примери как различните...

Анелия Ковачева

Анелия Ковачева

Най-популярният в България стенопис „Колелото на живота“ се намира в Преображенския манастир, дело на Захарий Зограф. "Колелото на живота" изобразява живота в два кръга. Във външния кръг са материалните неща - кесията с парите и скиптърът на властта, към които човек...

Отец Ярослав

Отец Ярослав

Отговаря на въпроса дали смъртта трябва да ни плаши или е предизвикателство за един по-смислен живот? „Според християнската антропология човек притежава тялото и душата. Смъртта означава едно преминаване, не би трябвало да се плашим от нея, а да я приемаме като начало...

Галина Вълчешка

Галина Вълчешка

Говори за ортодоксалното християнство, за връзката с Бога и за смисъла на живота. „Човешката душа търси своя пристан. Душата е енергия за живота“. Споделя традиции, свързани с умирането и прощаване с близките. „Странно е, че човек се приготвя за всичко друго, но не и...

Валя Минкова

Валя Минкова

„Мъдростта на живота: Живях като себе си“. Любимо място – до гробището, мощтa на природата, Балкана. „Дори и в предсмъртния си час да бъдеш пример!“. Цитира Рабиндранат Тагор, индийски писател, философ, поет: „Мир, сърцето ми, нека времето за раздяла бъде сладко.Нека...