Димитър Димитров

Димитър Димитров

от Димитър Димитров https://deatheducation.eu/wp-content/uploads/2023/04/dimitar-dimitrov.mp3 Разглежда смисъла на живота в три аспекта: биологичен, социален, философски. И каква е ролята на религията за осъзнаване на този смисъл. Разказва за обичаи и традиции на...
Поля Тевекелева

Поля Тевекелева

от Поля Тевекелева https://deatheducation.eu/wp-content/uploads/2023/04/polja_tevekeleva.mp3 Споделя мисли за “началото на края“, дали ни плаши или е предизвикателство? “Не, мотивира ме да се радвам, да оценя близостта на близките ми, наслаждавам се на тази близост,...
Анелия Ковачева

Анелия Ковачева

Смъртта като естествена част от кръговрата на живота. от Анелия Ковачева https://deatheducation.eu/wp-content/uploads/2023/04/anelia-kovacheva.mp3 Най-популярният в България стенопис „Колелото на живота“ се намира в Преображенския манастир, дело на Захарий Зограф....
Отец Ярослав

Отец Ярослав

Име на подкаста от Отец Ярослав https://deatheducation.eu/wp-content/uploads/2023/04/otec_jaroslav.mp3 Отговаря на въпроса дали смъртта трябва да ни плаши или е предизвикателство за един по-смислен живот? „Според християнската антропология човек притежава тялото и...
Галина Вълчешка

Галина Вълчешка

„Човешката душа търси своя пристан. Душата е енергия за живота“. от Галина Вълчешка https://deatheducation.eu/wp-content/uploads/2023/04/galina_valcheshka.mp3 Говори за ортодоксалното християнство, за връзката с Бога и за смисъла на живота. „Човешката душа търси своя...
Валя Минкова

Валя Минкова

„Мъдростта на живота: Живях като себе си“. от Валя Минкова https://deatheducation.eu/wp-content/uploads/2023/04/valia_minkova.mp3 „Мъдростта на живота: Живях като себе си“. Любимо място – до гробището, мощтa на природата, Балкана. „Дори и в предсмъртния си час да...