Анелия Ковачева

Смъртта като естествена част от кръговрата на живота.

от Анелия Ковачева

Най-популярният в България стенопис „Колелото на живота“ се намира в Преображенския манастир, дело на Захарий Зограф.

„Колелото на живота“ изобразява живота в два кръга. Във външния кръг са материалните неща – кесията с парите и скиптърът на властта, към които човек се стреми до зрелостта си и те стигат до върха на колелото. След това започва спускането, през което всичко изчезва и настъпва старостта, но неспокойствието остава…. Във вътрешния кръг са духовните неща, които не се губят, а се трупат и създават богатството на душата – за хармонията и покоя в старостта, без угризения и страх….