Juul en Anna

De intense beleving van elk afscheid door de dood doet elke mens beseffen hoezeer de dood bij het leven hoort. We hebben de dood nodig om te beseffen hoe kostbaar het leven is.