Отец Ярослав

Име на подкаста

от Отец Ярослав

Отговаря на въпроса дали смъртта трябва да ни плаши или е предизвикателство за един по-смислен живот?

„Според християнската антропология човек притежава тялото и душата. Смъртта означава едно преминаване, не би трябвало да се плашим от нея, а да я приемаме като начало на вечен живот с Бога. Живея с християнска надежда!“

А на въпроса „Смъртта тема табу ли е в България?“ отговаря: „За нас, хората, най-големия страх е да загубим удоволствието. Темата за смъртта, за страданието, за остаряването, не е табу, но не е на мода. Напр. много рядко се виждат деца на погребение, което смятам за погрешно. Трябва да търсим отговор на тези важни въпроси!“