Димитър Димитров

Разглежда смисъла на живота в три аспекта: биологичен, социален, философски. И каква е ролята на религията за осъзнаване на този смисъл.

Разказва за обичаи и традиции на Православието, свързани с прощаване с близки хора преди края им и при погребение, които познава от детството си.

А на въпроса „Как се справяте с процеса на стареене?“ отговаря: „Чувствам се по-добре, отколкото на 25. Още съм младеж в мислите си!“